DOFINANSOWANIA
 

Firma Inox-Metal Dariusz Dybowski otrzymała dofinansowanie z "Programu Operacyjnego Polska Wschodni 1.5".

Dotacja na kapitał obrotowy otrzymana w kwocie 419 003,31 PLN

INOX-METAL DĘBICA

NASZE WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE TO GWARANCJA TWOJEGO SUKCESU